Main Menu

Polska Strefa Inwestycji – jakie warunki trzeba spełnić?

W ramach stymulacji rozwoju gospodarki polski rząd w 2018 roku wprowadził nowy program, który ma zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w kraju. Polska Strefa Inwestycji docelowo ma zastąpić dotychczas funkcjonujące Specjalne Strefy Ekonomiczne, obejmując teren całego kraju. Kto ma prawo do wsparcia z tego projektu? Dowiedz się więcej teraz!

Kto może skorzystać z PSI?

Co do zasady – z programu PSI może skorzystać każdy podatnik, planujący realizację nowej inwestycji (w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne), w ramach której:

  • powstanie nowy zakład,
  • zwiększy się zdolności produkcyjne istniejącego już obiektu,
  • produkcja danej działalności gospodarczej ulegnie dywersyfikacji,
  • zmodernizowany zostanie proces wytwórczy.

Przedmiot wsparcia został wyraźnie określony w art. 2 pkt 1 lit a ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Jakie są kryteria, by uzyskać wsparcie w ramach tego programu?

Przedsiębiorca starający się o objęcie profitami, gwarantowanymi przez program Polska Strefa Inwestycji, musi w pierwszej kolejności wystąpić o decyzję o wsparciu. To dokument, w którym wyraźnie wskazuje się okres, na jaki udziela się zwolnień z podatku. Może on wynosić 10, 12 lub 15 lat. Ponadto w dokumencie tym zawarte są informacje o beneficjencie, a także o koniecznych do spełnienia kryteriach.

Wyróżnia się ich dwa typy – ilościowe i jakościowe. Pierwsze dotyczą m.in. minimalnej wysokości kosztów kwalifikowanych i zależą od takich czynników, jak stopa bezrobocia w powiecie, gdzie inwestycja będzie realizowana oraz wielkość działalności. Drugie z kolei obejmują m.in. zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym:

  • wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich,
  • wdrażanie procesów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych,
  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowych.

Korzyści płynące z tego rozwiązania

Program Polska Strefa Inwestycji niesie ze sobą liczne korzyści, w tym m.in. ulgę podatkową dla planowanej inwestycji, szansę rozwoju działalności oraz lokalnej gospodarki. Warto więc sięgnąć po wsparcie z tego projektu. Jeśli chcesz mieć pewność, że dopełnisz formalności niezbędnych do uzyskania go – skorzystaj z pomocy firmy consultingowej.


Comments are Closed