Main Menu

Osoba ściągająca towar spoza krajów unijnych zobowiązana jest do przestrzegania zasad, a także poniesienia różnych kosztów związanych z odprawą graniczną. RegułRead More

Agencja przeprowadzi za Ciebie odprawę, dochowując procedur celnych!

Read More

Obrót towarami pochodzenia nieunijnego wiąże się z wieloma obowiązkami, jakich należy dopełnić, by móc legalnie sprowadzić, a na następnie dystrybuowaćRead More

Dochowaj procedur celnych, by dopuścić towar do obrotu w UE!

Read More