Main Menu

Dochowaj procedur celnych, by dopuścić towar do obrotu w UE!

Dochowaj procedur celnych, by dopuścić towar do obrotu w UE!

Obrót towarami pochodzenia nieunijnego wiąże się z wieloma obowiązkami, jakich należy dopełnić, by móc legalnie sprowadzić, a na następnie dystrybuować dane produkty. Procedury celne są rozbudowane, a przeprowadzenie odprawy wymaga wiedzy. Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing tego typu usług. Sprawdź, co możesz zyskać!

Podstawą jest dopuszczenie towaru do obrotu

Na terenie Unii Europejskiej panuje swoboda wymiany handlowej. Jednak import przesyłek spoza Wspólnoty obłożony jest wieloma formalnościami. Żeby móc zgodnie z prawem obracać nieunijnymi przedmiotami, należy ich dopełnić. W przeciwnym razie importer naraża się na poważne kłopoty. 

Każdy produkt, który dociera do Polski spoza krajów UE, nie jest dopuszczony do obrotu, czyli nie można nim handlować. Odprawa graniczna służy temu, by zmienić ten status. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wywozu. Eksporter również jest zobowiązany do wykonania pewnych czynności, w tym poniesienia kosztów wynikających z zapisów ustawy. Dzięki temu uzyskana zostanie zgoda na dystrybucję pozaunijną.

Procedury celne dopuszczają zawartość przesyłki do handlu unijnego 

Formalności importowe mają na celu zabezpieczenie rodzimego rynku i chronienie go przed zalaniem towarów pozawspólnotowych. Rozbudowane procedury celne nadają danemu towarowi status unijny, a tym samym dopuszczają go do obrotu wewnętrznego.

Do najważniejszych obowiązków podmiotu sprowadzającego nieunijne produkty należą:

  • zachowanie właściwej polityki handlowej,
  • uiszczenie stosownych opłat,
  • zastosowanie się do wymogów wynikających ze świadectwa przewozowego właściwego dla danych przedmiotów (np. weterynaryjnego). 

W wielu przypadkach konieczne jest dopełnienie dodatkowych obowiązków wynikających np. z wymogów związanych z obrotem towarem szczególnym. Nierzadko wtedy ważne są ramy odprawy czasowej. 

Agencja celna odprawi za Ciebie!

Jak widać, żeby właściwie przejść odprawę, należy być dobrze obeznanym z procedurami celnymi. Osoby, które nie czują się na siłach, mają alternatywne rozwiązanie. Jest nim zlecenie przeprowadzenia importu zewnętrznym agencjom, które dają gwarancję uniknięcia jakichkolwiek błędów. 

 


Comments are Closed