Main Menu

Czym jest Polska Strefa Inwestycji? Sprawdź to teraz!

Do 2018 roku na obszarze kraju funkcjonowały tzw. Specjalne Strefy Ekonomiczne, czyli wyodrębnione obszary, gdzie działalność gospodarcza była prowadzona na preferencyjnych warunkach. Obecnie jednak na terenie całej RP rozwija się jedna Polska Strefa Inwestycji. Czym ona jest, jakie są jej założenia? Sprawdź to!

Jakie są założenia Polskiej Strefy Inwestycji?

PSI to rozwiązanie, które ma zachęcać inwestorów do m.in.:

  • tworzenia nowych zakładów,
  • modernizacji istniejących obiektów w celu zwiększenia ich możliwości produkcyjnych,
  • dywersyfikacji oferty danego przedsiębiorstwa.

Dzięki temu programowi działalności gospodarcze mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego CIT i PIT na okres nawet do 15 lat (minimum to 10), do wysokości 70% planowanej inwestycji. W tym momencie PSI rozszerza ideę Specjalnych Stref Ekonomicznych, a docelowo do 2026 roku ma je w pełni zastąpić.

Jaki obszar zajmuje PSI?

Od 20 lat funkcjonowało w kraju 14 SSE, w tym m.in.:

  • SSE Kostrzyn-Słubice,
  • SSE Mielec,
  • SSE Pomorska,
  • SSE Warmińsko-Mazurska.

Były to więc obszary o ściśle określonych granicach. Polska Strefa Inwestycji jednak obejmuje terytorium całego kraju. Co więcej, dotyczy firm realizujących zarówno inwestycje na terenach publicznych, jak i prywatnych. Pewne ograniczenia istnieją w strefach występowania kopalin, chyba że działalność skupia się na ich wydobyciu.

Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?

Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie decyzji o wsparciu, którą wydaje się na wniosek inwestora, na czas oznaczony 10, 12 lub 15 lat. W DoW znajdują się dane nie tylko o ww. terminie, ale i przedmiocie działalności gospodarczej i warunkach, jakie muszą być dopełnione, aby korzystać ze zwolnienia. Należy również spełnić określone kryteria ilościowe oraz jakościowe.

Postaw na partnera, który pomoże zadbać o Twoje finanse

Uzyskanie wsparcia w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji wymaga przygotowania stosownej dokumentacji, jak i znajomości przepisów. Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, jak wykorzystać możliwości oferowane przez PSI. Chcesz mieć pewność, że uzyskasz niezbędne wsparcie? Skorzystaj z pomocy firmy consultingowej o odpowiedniej specjalizacji.


Comments are Closed